Werken in een steeds veranderende omgeving vraagt van mensen en organisaties een voortdurende reflectie. Wat is er nodig om geïnspireerd te blijven? Hoe creëren we draagvlak voor nieuw beleid?

Focus richt zich op de ontwikkeling van mens, team en organisatie in een telkens veranderend landschap.

Persoonlijk, praktisch en met oog voor resultaat.