Focus on U

Missie

Werken in een steeds veranderende omgeving vraagt van mensen en organisaties een voortdurende reflectie. Wat is er nodig om geïnspireerd te blijven? Hoe creëren we draagvlak voor nieuw beleid? Focus on U richt zich op de ontwikkeling van mens, team en organisatie in een telkens veranderend landschap.

Persoonlijk. Praktisch. Met oog voor resultaat.

Uitdaging

Waar mensen werken, spelen kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen een rol. Al die aspecten verdienen aandacht. Onderkennen van valkuilen en versterken van kwaliteiten en uitdagingen leidt tot ontwikkeling van krachtige teams en geïnspireerde mensen.

Ask what makes you come alive.
Then go and do it!

(Daniel Ofman)