Aanbod

Focus on U richt zich op organisaties en bedrijven in profit- en non-profitsector. We begeleiden zowel management en teams als individuele medewerkers. Maatwerk leveren is voor ons vanzelfsprekend. Of het nu gaat om een training, procesbegeleiding op managementniveau of een individueel coachtraject.

Werkwijze

In een vrijblijvend kennismakingsgesprek komen uw vraag en ons aanbod bij elkaar. Naar aanleiding daarvan stellen wij een begeleidingsvoorstel met projectplan en kostenoverzicht op. Wanneer alle partijen zich kunnen vinden in het voorstel, geloven wij in een succesvolle uitvoering ervan.

Uw vraag is ons uitgangspunt, de gezamenlijke inspanning is het antwoord.