Talentwijzer Onderwijs

Focus TFT biedt zowel voor de medewerkers als voor de leidinggevenden in het onderwijs een ontwikkelingsdossier aan. Dit dossier kan bestaan uit verschillende arrangementen. Afhankelijk van het gekozen arrangement worden ontwikkelingsinstrumenten toegevoegd. De arrangementen zijn cyclisch opgebouwd waardoor de gebruiker de groei in zijn ontwikkeling kan ondersteunen met daarbij passende instrumenten.

De Arrangementen

Bekwaamheids- dossier Gespreks- cyclus Ontwikkeling basis Ontwikkeling groot
Functies
dashboard
email/berichtgeving
agenda
collega’s
profiel
dossier
CV
competentiematrix
Instrumenten
zoektocht
360 graden feedbackscan
critical friend
persoonlijkheidsscan
reflectoren
professioneel
praktisch
persoonlijk
uitdaging
uitdaging
doelstellingengesprek
ontwikkelingscontract
daadkracht
logboek
voortgang
opbrengst
voortgangsgesprek
resultaat
Begeleiding en accountmanagement
Teampresentatie optie optie
Managementondersteuning optie optie 2 uur 4 uur
Helpdesk
Maatwerk optie optie 2 uur 4 uur

 

Achtergrond

De Wet Bio en de daarin geformuleerde SBL-competenties vormen het uitgangspunt voor het Onderwijs account. Vanuit een Dashboard kan de gebruiker de verschillende programmafaciliteiten (email, agenda, collega-gebruikers) gebruiken. Het gebruikersaccount is gekoppeld aan het begeleidersaccount.

Begeleider

De begeleider, bijvoorbeeld een in- of externe coach, kan de deelnemer op daarvoor beslissende momenten feedback geven en laten reflecteren op zijn ontwikkeling. Hiervoor kan de berichtenmodule of de chatfunctie worden gebruikt. Daarnaast kunnen ook face to face gesprekken worden gepland en kunnen de gespreksverslagen in het dossier worden geplaatst.

Dossier

Het dossier heft een centrale plek in het account. Hierin verzamelt de gebruiker zgn. ‘bewijslast’ die betrekking heeft op zijn ontwikkelingstraject. De accountgebruiker bepaalt zelf voor wie deze dossierbestanden zichtbaar zijn.

Help

De accountgebruiker kan volledig zelfstandig met zijn ontwikkelingstraject aan de slag. Via een heldere helpfunctie kunnen de meest voorkomende vragen worden beantwoord. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van een helpdesk in geval van technische problemen of andere vragen.