Talentwijzer E-coaching


iets voor jou?
Want… ontwikkelen doe je niet alleen!

E-coachen is online coaching m.b.v. een digitaal dossier. Een optimale vorm van zelfsturend, ervarend leren in de context van “ontwikkelen doe je niet alleen”.

Wanneer E-coaching?

- Je hebt een actuele vraag of zoekt een coach om te reflecteren op je persoonlijke ontwikkeling en nieuwe stappen te ondernemen.
- Je communiceert liever per e-mail of chat op het moment dat je er tijd, ruimte en energie voor hebt.
- Je hebt al coaching gevolgd de afgelopen jaren, maar wilt nog af en toe gE-coacht worden op lastige situaties of hernieuwde leer-thema’s.

De voordelen van E-coaching:

- E-coaching is kosten besparend
Je werkt met E-coaching aan jouw ontwikkelingstraject wanneer het jou uitkomt. Dit bespaart reis- en gesprekskosten. Je gaat aan de slag wanneer het jou uitkomt.

- E-coaching is toegankelijk
E-coaching is laagdrempelig. Enerzijds heb je een intensief contact met je E-coach maar tegelijkertijd is er ook afstand. Dit wordt door E-coachees als veilig ervaren. Hierdoor zal men zich sneller open stellen en worden eerder ervaren hindernissen in het ontwikkelingstraject sneller genomen. .

- E-coaching is bereikbaar
Maar liefst 24/7 is het ontwikkelingsdossier in een E-coach traject bereikbaar. Je kunt zelf het moment en de plaats bepalen wanneer je aan de slag gaat. Jouw E-coach zal binnen één werkdag reageren op jouw vragen en verslagen. Daarnaast kun je gebruik maken van e-mail en chat om te sparren met jouw E-coach. De intensiteit van dit online contact wordt in een E-coach-overeenkomst vastgelegd.

- E-coaching is reflectie
Schrijven biedt meer tijd en rust voor reflectie dan gesprekken. Doordat je telkens je gedachten en gevoelens helder moet opschrijven, krijg je beter begrip en een groter inzicht van deze gedachten en gevoelens.

- E-coaching is effectief
Je zet de stappen in een E-coach traject in nauwe samenwerking met je E-coach. De intensiteit van het contact bepaalt voor een belangrijk deel in welke snelheid je het ontwikkeltraject doorloopt. De snelheid van de doorlooptijd is ook mede afhankelijk van de inhoud van de geformuleerde uitdaging.

- E-coaching is professioneel
De Talentwijzer E-coaches zijn professioneel opgeleide coaches die zich hebben gespecialiseerd in online coaching. Zij werken volgens vaste procedures en een gestructureerde planning.