Intake en Voortgang

De intake kan op twee manieren plaatsvinden:

1. Via een intakegesprek. In dit gesprek worden de ontwikkelingsvragen met je afgestemd (al dan niet samen met een leidinggevende) en wordt een gezamenlijk overleg een plan van aanpak opgesteld. Ter afsluiting van het coachingstraject wordt een voortgangsgesprek gepland waarin de resultaten van de coaching en de voortgang aan de orde komen.

2. Digitale intake: je ontvangt van te voren een intake-formulier voor het formuleren van jouw coachingsvragen. Daarna volgt een plan van aanpak met gewenste resultaten en werkwijze en een financieel en psychologisch contract. Ter afsluiting van het coachingstraject wordt een digitaal voortgangsformulier verzonden.

Volgend op de intake benoem jij jouw uitdaging. Deze uitdaging staat centraal in het traject en de resultaatbeschrijving, welke gekoppeld is aan de voortgang.