Over Focus

Waar mensen werken, spelen kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen een rol. Al die aspecten verdienen aandacht. Onderkennen van valkuilen en versterken van kwaliteiten en uitdagingen leidt tot ontwikkeling van krachtige teams en geïnspireerde mensen.

Focus stelt zich voor:


Frans Jaspers
De leiding van Focus on U is in handen van Frans Jaspers (1955). Met ruime ervaring als beleidsverantwoordelijke in het onderwijs is hij zich sinds 1989 als opgeleid coach/supervisor/ mediator gaan toeleggen op veranderings- processen bij professionals in zowel profit- als non-profitorganisaties.Frans werkt vanuit de visie dat persoonlijke beleving inspiratiebron is voor ontwikkeling. ‘Bijdragen aan deze ontwikkeling vanuit een open, lerende houding zie ik als mijn persoonlijke uitdaging. Een gezamenlijk traject dat spannend is en leidt naar benoembaar succes.’