Paard als Spiegel

In de workshop Paard als Spiegel staat het gedrag in het ‘hier en nu’ centraal. Hierbij vervult het paard de rol van zogeheten ‘co-coach’.

In de workshop wordt geen direct gedrag van het paard verwacht, maar wordt de deelnemer uitgedaagd met zijn eigen gedrag te experimenteren. Belangrijk hierbij is dat het paard in zijn natuurlijke houding aanwezig is, wat inhoudt dat in de wei gewerkt wordt. De natuurlijke sensoren van paard en deelnemer worden gebruikt om gedrag te spiegelen.