Over Focus Buitenwerk


‘Contact met jezelf, met wie je bent’  is een belangrijk uitgangspunt bij coaching trajecten die gericht zijn op ontwikkeling. Een natuurlijke omgeving is een bijzonder goed hulpmiddel om dit proces te ondersteunen. De natuur is zichzelf en is in staat om in een coaching traject een goede spiegel voor te houden. Door deze spiegeling ontstaat bewustzijn en krijgt men de mogelijkheid ander gedrag te oefenen en zich eigen te maken.

Bij Focus Buitenwerk gaan ervaren coaches en begeleiders samen met individuele deelnemers of groepen aan de slag met leer- en ontwikkelingsvragen. Hierbij staan dieren en de natuurlijke omgeving centraal. Vooraf worden tijdens een intakegesprek de leervragen verhelderd en wordt de koppeling met de workshop gemaakt.

MISSIE
De workshops van Focus Buitenwerk leveren en bijdrage aan individuele en teamontwikkeling en passen ook in teambuilding- of leertrajecten. Focus Buitenwerk heeft als missie alle workshops op maat te leveren. Dit in afstemming op de vraag van de deelnemer(s). Focus Buitenwerk wil -als onderdeel van Focus, coaching en advies- een organisatie zijn waarbij bijzondere dingen gebeuren in samenwerking met de natuur. De vaste locatie van Focus Buitenwerk in Deurne kan worden gebruikt maar er kunnen ook workshops op andere locaties plaatsvinden. In dit laatste kan Focus Buitenwerk een faciliterende rol spelen, waardoor trainingen en workshops volledig tot hun recht komen.